Wednesday, 29/09/2021 - 08:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Xã Động Đạt

Thông báo danh sách học sinh Trường MN xã Động Đạt năm học 2021- 2022

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021 - 2022

Trường MN xã Động Đạt đã tiến hành tuyển sinh từ ngày 02/8/2021 đến ngày 06/8/2021, Hội đồng tuyển sinh của nhà trường đã tiến hành xét tuyển hồ sơ và phân chia học sinh theo các lớp theo từng độ tuổi của trẻ. Trân trọng thông báo tới các bậc phụ huynh!

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN XÃ ĐỘNG ĐẠT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

DANH SÁCH LỚP MG A1

GVCN: Long Thị Sen, Bùi Thị Phượng

       

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Dân tộc

Lớp năm học trước

Ghi chú

1

Nguyễn Bảo An

29/02/2016

Nam

Dao

B1

 

2

Tạ Nguyễn Khánh An

18/04/2016

Nữ

Kinh

B1

 

3

Hứa Minh Anh

17/03/2016

Nam

Nùng

B1

 

4

Lý Trần Bảo Châu

15/01/2016

Nữ

Nùng

B1

 

5

Nguyễn Minh Châu

04/12/2016

Nữ

Tày

B1

 

6

Nguyễn Thị Khánh Chi

19/07/2016

Nữ

Dao

B1

 

7

Trần Diệp Chi

10/08/2016

Nữ

Sán Chay

B1

 

8

Lý Ngọc Linh Đan

02/11/2016

Nữ

Nùng

B1

 

9

Hoàng Minh Đức

03/08/2016

Nam

Nùng

B1

 

10

Nguyễn Anh Đức

06/07/2016

Nam

Tày

B1

 

11

Phạm Minh Đức

02/04/2016

Nam

Kinh

B1

 

12

Triệu Văn Đức

14/04/2016

Nam

Dao

B1

 

13

Hoàng Gia Hân

23/06/2016

Nữ

Nùng

B1

 

14

Phạm Nhật Hoàng

31/01/2016

Nam

Tày

B1

 

15

Chu Ngọc Huy

05/07/2016

Nam

Nùng

B1

 

16

Hoàng An Khiêm

13/06/2016

Nam

Tày

B1

 

17

Trần Anh Khoa

01/11/2016

Nam

Kinh

B1

 

18

Trần Thị Mai Khôi

09/10/2016

Nữ

Nùng

B1

 

19

Nguyễn Hiếu Tùng Lâm

05/09/2016

Nam

Nùng

B1

 

20

Tô Vĩnh Lâm

16/12/2016

Nam

Nùng

B1

 

21

Đào Gia Linh

20/03/2016

Nữ

Kinh

B1

 

22

Nông Hoàng Long

20/09/2016

Nam

Tày

B1

 

23

Hoàng Hiền Lương

08/04/2016

Nữ

Nùng

B1

 

24

Nguyễn Hiếu Minh

16/07/2016

Nam

Tày

B1

 

25

Lê Hoàng Nam

13/05/2016

Nam

Nùng

B1

 

26

Nguyễn Bảo Nam

22/08/2016

Nam

Kinh

B1

 

27

Ngô Vân Ngọc

20/12/2016

Nữ

Nùng

B1

 

28

Mai Lâm Nhi

10/08/2016

Nữ

Dao

B1

 

29

Nguyễn Huyền Anh

04/01/2016

Nữ

Nùng

B1

 

30

Hoàng Thị Yến Như

07/01/2016

Nữ

Nùng

B1

 

31

Phạm Thủy Tiên

10/10/2016

Nữ

Kinh

B1

 

32

Lê Văn Tùng

03/03/2016

Nam

Nùng

B1

 

33

Mông Đức Thọ

16/05/2016

Nam

Nùng

B1

 

34

Nguyễn Thị anh Thư

05/04/2016

Nữ

Kinh

B1

 

35

Vũ Minh Vũ

17/04/2016

Nam

Dao

B1

 

36

Hoàng Thảo Vy

01/05/2016

Nữ

Tày

B1

 

37

Đào Thu Uyên

25/05/2016

Nữ

Kinh

B1

 

  

Động Đạt, ngày 10 tháng 8 năm 2021

  

HIỆU TRƯỞNG

       
       
       
  

Nguyễn Tuyết Nhung

 

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON XÃ ĐỘNG ĐẠT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

DANH SÁCH LỚP MG A2

GVCN: Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chung Thị Hà Trang, Hoàng Thị Nhung

       

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Dân tộc

Lớp năm học trước

Ghi chú

1

Vì Phúc An

13/01/2016

Nam

Thái

B2

 

2

Lê Hồng Anh

27/02/2016

Nam

Kinh

B2

 

3

Ngô Khánh Chi

21/05/2016

Nữ

Kinh

B2

 

4

Nguyễn Quỳnh Chi

29/08/2016

Nữ

Kinh

B2

 

5

Đào Thị Thu Hằng

23/04/2016

Nữ

Sán Chay

B2

 

6

Bàn Sinh Hiệu

15/06/2016

Nam

Dao

B2

 

7

Nguyễn Minh Hòa

25/11/2016

Nữ

Tày

B2

 

8

Quách Duy Khiêm

30/12/2016

Nam

Kinh

B2

 

9

Tạ Tùng Lâm

01/05/2016

Nam

Kinh

B2

 

10

Ma Đình Lộc

23/10/2016

Nam

Tày

B2

 

11

Cổ Bảo Ngọc

31/01/2016

Nữ

Hoa

B2

 

12

Triệu Khánh Ngọc

14/11/2016

Nữ

Kinh

B2

 

13

Nguyễn Trọng Nguyên

01/02/2016

Nam

Kinh

B2

 

14

Dương Chu Nga

06/05/2016

Nữ

Nùng

B2

 

15

Phạm Mẫn Nhi

25/03/2016

Nữ

Sán Chay

B2

 

16

Nguyễn An Nhiên

28/09/2016

Nữ

Nùng

B2

 

17

Dương Thanh Phong

19/10/2016

Nam

Dao

B2

 

18

Hoàng Nhật Quang

17/07/2016

Nam

Sán Chay

B2

 

19

Đỗ Hoàng Minh Quý

23/02/2016

Nam

Tày

B2

 

20

Trương Tuấn Sang

07/02/2016

Nam

Tày

B2

 

21

Hoàng Trọng Phúc

06/10/2016

Nam

Tày

B2

 

22

Nguyễn Trường Sơn

23/06/2016

Nam

Kinh

B2

 

23

Đỗ Thanh Tùng

08/01/2016

Nam

Kinh

B2

 

24

Nguyễn Thị Thanh Thảo

19/04/2016

Nữ

Kinh

B2

 

25

Hầu Thị Thảo My

26/03/2016

Nữ

Sán Chay

B2

 

26

Trần Quốc Toản

23/07/2016

Nam

Tày

B2

 

27

Nguyễn Hữu Thọ

10/05/2016

Nam

Kinh

B2

 

28

Lê Thị Phương Trang

03/05/2016

Nữ

Tày

B2

 

29

Hứa Bảo Trâm

22/04/2016

Nữ

Nùng

B2

 

30

Phan Thanh Trúc

17/03/2016

Nữ

Tày

B2

 

31

Tạ Tường Vy

10/09/2016

Nữ

Kinh

B2

 

32

Trần Hoàng Trang Ly

03/10/2016

Nữ

Tày

B2

 

33

Phạm Minh Hiếu

05/09/2016

Nam

Tày

B2

 

34

Hoàng Bảo Nam

04/01/2016

Nam

Nùng

B2

 

35

Vũ Tùng Lâm

18/10/2016

Nam

Kinh

B2

 

       
       
  

 Động Đạt, ngày 10 tháng 8 năm 2021

  

HIỆU TRƯỞNG

       
       
       
  

Nguyễn Tuyết Nhung

       

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN XÃ ĐỘNG ĐẠT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

DANH SÁCH LỚP MG B1

 GVCN: Vũ Thu Ngọ, Nguyễn Thị Ngọc

       

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Dân tộc

Lớp năm học trước

Ghi chú

1

Nguyễn Bình An

30/01/2017

Nam

Kinh

C1

 

2

Nguyễn Hoàng Kỳ An

03/05/2017

Nam

Kinh

C1

 

3

Nguyễn Tuấn Anh

29/09/2017

Nam

Kinh

C1

 

4

Bàn Sinh Bình

04/12/2017

Nam

Dao

C1

 

5

Ma Doãn Đức

13/08/2017

Nam

Tày

C1

 

6

Đỗ Bảo Châu

21/02/2017

Nữ

Tày

C1

 

7

Hoàng Vũ Hiếu

28/06/2017

Nam

Tày

C1

 

8

Bế Quỳnh Chi

18/04/2017

Nữ

Tày

C1

 

9

Lê Ngọc Gia Hưng

23/12/2017

Nam

Tày

C1

 

10

Lê Ngọc Thảo Chi

23/07/2017

Nữ

Nùng

C1

 

11

Nguyễn Tuệ Lâm

22/06/2017

Nữ

Nùng

C1

 

12

Nguyễn Hoàng Hà Linh

26/05/2017

Nữ

Kinh

C1

 

13

Nguyễn Hoàng Lương

17/01/2017

Nam

Sán Chay

C1

 

14

Đào Duy Nhân

30/08/2017

Nam

Tày

C1

 

15

Mai KHánh My

04/07/2017

Nữ

Tày

C1

 

16

Nguyễn Bảo Anh

07/05/2017

Nữ

Kinh

C2

 

17

Nguyễn Bảo Ngọc

03/11/2017

Nữ

Sán Dìu

C1

 

18

Hoàng Thị Như Quỳnh

11/06/2017

Nữ

Nùng

C1

 

19

Triệu Phương Thùy

05/02/2017

Nữ

Dao

C1

 

20

Trần Tuấn Kiệt

10/06/2017

Nam

Kinh

C2

 

21

Đào Thị Tình

17/04/2017

Nữ

Kinh

C1

 

22

Hoàng Anh Tú

17/08/2017

Nam

Nùng

C1

 

23

Dương Ngọc Khánh Vy

19/10/2017

Nữ

Kinh

C1

 

24

Đào Thị Yến Nhi

26/10/2017

Nữ

Tày

C1

 

25

Hoàng Hà Tân

26/01/2017

Nam

Nùng

C1

 

26

Hoàng Thanh Trà

17/11/2017

Nữ

Hmông

C1

 

27

Nguyễn Hoàng Vũ

21/12/2017

Nam

Sán Chay

C1

 

28

Trịnh Đức Tú

06/04/2017

Nam

Nùng

C1

 

29

Nông Minh Nguyệt

07/05/2017

Nữ

Tày

C1

 

30

Hoàng Minh Trang

07/10/2017

Nữ

Tày

C1

 

31

Nguyễn Huyền Trang

31/07/2017

Nữ

Tày

C1

 

32

Vũ Trí Đạt

20/10/2017

Nam

Kinh

C1

 

33

Nguyễn Quốc Kỳ

09/07/2017

Nam

Nùng

C1

 

34

Đặng Diệp Thanh

08/08/2017

Nữ

Sán Chay

C1

 

35

Nguyễn Bảo Anh

17/11/2017

Nữ

Tày

C1

 

       
  

Động Đạt, ngày 10 tháng 8 năm 2021

  

HIỆU TRƯỞNG

       
       
       
  

Nguyễn Tuyết Nhung

       

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG MN XÃ ĐỘNG ĐẠT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       

 

DANH SÁCH LỚP MG B2

 

 GVCN: Nguyễn Thị Hoài, Nguyễn Thị Thành, Hà Thị Thu Hậu

 

       

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Dân tộc

Lớp năm học trước

Ghi chú

 

1

Phạm Bảo An

11/05/2017

Nam

Kinh

C2

 

 

2

Triệu Thị Thanh Trà

26/06/2017

Nữ

Dao

C2

 

 

3

Bàn Thanh Châm

14/08/2017

Nữ

Dao

C2

 

 

4

Trần Ánh Dương

08/01/2017

Nữ

Tày

C2

 

 

5

Ma Thị Gia Hân

29/10/2017

Nữ

Tày

C2

 

 

6

Triệu Minh Hiệu

07/08/2017

Nam

Dao

C2

 

 

7

Dương Việt Hoàng

07/09/2017

Nam

Nùng

C2

 

 

8

Vũ Gia Huy

04/07/2017

Nam

Tày

C2

 

 

9

Trần Hải Đăng

10/11/2017

Nam

Kinh

C2

 

 

10

Tô Hải Trà

24/01/2017

Nữ

Nùng

C2

 

 

11

Nguyễn Thị Ngọc Bích

21/09/2017

Nữ

Tày

C2

 

 

12

Hoàng Minh Khang

10/05/2017

Nam

Nùng

C2

 

 

13

Đinh Diệu Lương

06/08/2017

Nữ

Kinh

C2

 

 

14

Hoàng Hà My

04/09/2017

Nữ

Tày

C2

 

 

15

Phi Bảo Ngọc

05/02/2017

Nữ

Tày

C2

 

 

16

Lê Văn Tú

19/08/2017

Nam

Nùng

C2

 

 

17

Bế Minh Tùng

22/04/2017

Nam

Tày

C2

 

 

18

Nguyễn Hoàng Tùng

15/08/2017

Nam

Kinh

C2

 

 

19

Dương Dỹ Hòa

17/12/2017

Nam

Nùng

C2

 

 

20

Hà Thùy Linh

10/10/2017

Nữ

Tày

C2

 

 

21

Hoàng Lương

12/09/2017

Nam

Tày

C2

 

 

22

Bàn Phúc Minh Quang

11/08/2017

Nam

Dao

C2

 

 

23

Hoàng Nguyễn Minh Tú

31/01/2017

Nam

Nùng

C2

 

 

24

Nguyễn Bích Phương

26/10/2017

Nữ

Kinh

C2

 

 

25

Vũ Thị Mai Anh

11/02/2017

Nữ

Kinh

 

 

 

26

Nguyễn Bảo Ngọc

18/12/2017

Nữ

Nùng

 

 

 

27

Tô Khánh Ngân

20/11/2017

Nữ

Nùng

 

 

 

28

Nguyễn Ngọc Tùng

19/12/2017

Nam

Sán Chay

 

 

 

29

Phạm Hải Yến

20/06/2017

Nữ

Nùng

 

 

 

30

Hoàng Thị Như

29/07/2017

Nữ

Hmông

 

 

 

31

Hà Ngọc Hân

01/10/2017

Nữ

Nùng

 

 

 

32

Bàn Sinh Dũng

22/10/2017

Nam

Dao

C2

 

 

33

Lê Phương Anh

25/10/2017

Nữ

Tày

C2

 

 

34

Lý Thị Hương Trà

29/12/2017

Nữ

Hmông

C2

 

 

35

Hoàng Bích Bảo Châu

05/08/2017

Nữ

Kinh

 

 

 

  

Động Đạt, ngày 10 tháng 8 năm 2021

 

  

HIỆU TRƯỞNG

 

       

 

       

 

       

 

  

Nguyễn Tuyết Nhung

 

       

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN XÃ ĐỘNG ĐẠT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

DANH SÁCH LỚP MG C1

 GVCN: Hoàng Thị Phú, Nguyễn Thị Hương Giang

       

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Dân tộc

Lớp năm học trước

Ghi chú

1

Đỗ Bùi Minh Anh

17/01/2018

Nữ

Nùng

Nhóm trẻ D1

 

2

Dương Thạch Cẩm Khuyên

04/03/2018

Nữ

Nùng

Nhóm trẻ D1

 

3

Dương Khánh Linh

27/04/2018

Nữ

Kinh

Nhóm trẻ D1

 

4

Nguyễn Quốc Anh

15/06/2018

Nam

Tày

Nhóm trẻ D1

 

5

Lương Thanh Mai

02/08/2018

Nữ

Tày

Nhóm trẻ D1

 

6

Nguyễn Thùy Chi

16/05/2018

Nữ

Dao

Nhóm trẻ D1

 

7

Phạm Diễm My

06/01/2018

Nữ

Kinh

Nhóm trẻ D1

 

8

Phạm Khánh My

06/01/2018

Nữ

Kinh

Nhóm trẻ D1

 

9

Bùi Minh Khang

22/05/2018

Nam

Tày

Nhóm trẻ D1

 

10

Chu Tuệ Anh

14/01/2018

Nữ

Tày

Nhóm trẻ D1

 

11

Nguyễn Hữu Gia Khang

06/03/2018

Nam

Tày

Nhóm trẻ D1

 

12

Phạm Minh Phúc

14/08/2018

Nam

Kinh

Nhóm trẻ D1

 

13

Vũ Anh Thư

19/02/2018

Nữ

Nùng

Nhóm trẻ D1

 

14

Ma Đại Quang

19/06/2018

Nam

Tày

Nhóm trẻ D1

 

15

Hoàng Đình Bảo

30/06/2018

Nam

Nùng

Nhóm trẻ D1

 

16

Nguyễn Anh Thơ

10/11/2018

Nữ

Tày

Nhóm trẻ D1

 

17

Trần Minh Lợi

31/01/2018

Nam

Nùng

Nhóm trẻ D1

 

18

Bùi Trúc Linh

23/02/2018

Nữ

Dao

Nhóm trẻ D1

 

19

Hoàng Đăng Khoa

11/04/2018

Nam

Nùng

Nhóm trẻ D1

 

20

Trần Ngọc Bích

16/12/2018

Nữ

Tày

Nhóm trẻ D1

 

21

Nguyễn Mai Chi

04/11/2018

Nữ

Kinh

Nhóm trẻ D1

 

       
       
  

Động Đạt, ngày 10 tháng 8 năm 2021

  

HIỆU TRƯỞNG

       
       
       
  

Nguyễn Tuyết Nhung

            

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG MN XÃ ĐỘNG ĐẠT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       

DANH SÁCH LỚP MG C2

 

 GVCN: Nguyễn Thị  Nguyệt Minh, Nguyễn Thị Hương

 

       

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Dân tộc

Lớp năm học trước

Ghi chú

 

1

Vi Bùi Trâm anh

26/12/2018

Nữ

Nùng

 

 

 

2

Hoàng Bảo Hà

23/09/2018

Nữ

Nùng

 

 

 

3

Đinh Bảo Trúc

04/12/2018

Nữ

Tày

 

 

 

4

Hoàng Khánh Huyền

22/11/2018

Nữ

Nùng

 

 

 

5

Nguyễn Chí Khải

15/11/2018

Nam

Tày

 

 

 

6

Đỗ Thành Đạt

12/10/2018

Nam

Kinh

 

 

 

7

Phạm Chí Kiên

05/10/2018

Nam

Nùng

 

 

 

8

Nguyễn Thảo My

10/11/2018

Nữ

Nùng

 

 

 

9

Nguyễn Trác Dũng

13/02/2019

Nam

Kinh

Nhóm trẻ D1

 

 

10

Hoàng Vũ Linh Chi

19/11/2018

Nữ

Nùng

Nhóm trẻ D1

 

 

11

Lý Ngọc Diệp

11/09/2018

Nữ

Nùng

Nhóm trẻ D1

 

 

12

Nguyễn Đăng Khoa

28/11/2018

Nam

Kinh

Nhóm trẻ D1

 

 

13

Vũ Nguyễn Hoài Anh

02/11/2018

Nữ

Kinh

Nhóm trẻ D1

 

 

14

Nguyễn Khánh Ngọc

15/05/2018

Nữ

Dao

Nhóm trẻ D1

 

 

15

Lý Nguyễn Thu Thùy

25/01/2018

Nữ

Nùng

Nhóm trẻ D1

 

 

16

Bùi Huyền Anh

14/08/2018

Nữ

Kinh

 

 

 

17

Nguyễn Thu phương

30/08/2018

Nữ

Kinh

 

 

 

18

Phạm Thu Ngân

01/10/2018

Nữ

Nùng

 

 

 

19

Hà Duy Anh

23/07/2018

Nam

Tày

 

 

 

20

Lý Khánh Ngân

26/06/2018

Nữ

Nùng

 

 

 

21

Đào Xuân Đức

17/02/2018

Nam

Nùng

 

 

 

       

 

       

 

  

Động Đạt, ngày 10 tháng 8 năm 2021

 

  

HIỆU TRƯỞNG

 

       
       
       
  

Nguyễn Tuyết Nhung

 

            

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN XÃ ĐỘNG ĐẠT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

DANH SÁCH LỚP MG C3

 GVCN: Nguyễn Thị Tuyết, Đỗ Thị Hà

       

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Dân tộc

Lớp năm học trước

Ghi chú

1

Hầu Duy Thiện

21/10/2018

Nam

Sán Chay

 

 

2

Dương Minh Nguyệt

14/08/2018

Nữ

Dao

 

 

3

Vũ Trần Phương Nga

03/08/2018

Nữ

Kinh

 

 

4

Dương Gia Khánh

15/08/2018

Nam

Tày

 

 

5

Triệu Lý Hoàng Nhân

15/05/2018

Nữ

Nùng

 

 

6

Bùi Anh Đức

08/02/2018

Nam

Sán Dìu

 

 

7

Hoàng Thị Trà My

21/12/2018

Nữ

Hmông

 

 

8

Nguyễn Hoàng Long

04/11/2018

Nam

Tày

 

 

9

Dương Minh Tuệ

01/09/2018

Nam

Hmông

 

 

10

Lường Tuấn Phong

01/11/2018

Nam

Nùng

 

 

11

Dương Tuấn Kiệt

04/05/2018

Nam

Dao

 

 

12

Hoàng Hồng Nhung

12/11/2018

Nữ

Tày

 

 

13

Nguyễn Ngọc Khuê

21/05/2018

Nữ

Nùng

 

 

14

Lý Thị Anh Đào

30/10/2018

Nữ

Hmông

 

 

15

Hoàng Quỳnh Mai

14/12/2018

Nữ

Nùng

 

 

16

Đặng Minh Khang

02/01/2018

Nam

Kinh

 

 

17

Triệu Phương Vi

10/01/2018

Nữ

Dao

 

 

18

Hoàng Đình Phong

01/07/2018

Nam

Hmông

 

 

19

Nguyễn Dương Đình Khoa

31/08/2018

Nam

Hmông

 

 

20

Lương Quang Anh

01/11/2018

Nam

Tày

 

 

       
       
  

 Động Đạt, ngày 10 tháng 8 năm 2021

  

HIỆU TRƯỞNG

       
       
       
  

Nguyễn Tuyết Nhung

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN XÃ ĐỘNG ĐẠT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

DANH SÁCH TRẺ LỚP MG ĐỒNG TÂM

GVCN: Hoàng Thị Hà, Nghiệp Thị Diễn

       

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Dân tộc

Lớp năm học trước

Ghi chú

1

Hoang Gia Ân

06/08/2017

Nam

Mnông

 

 

2

Lý Kiều Anh

23/08/2017

Nữ

Hmông

 

 

3

Lý Duy Thiên

16/10/2017

Nam

Hmông

 

 

4

Lý Thị Thùy Trang

15/10/2016

Nữ

Hmông

 

 

5

Hoàng Anh Trúc

08/12/2016

Nữ

Tày

 

 

6

Nghiệp Linh Đan

08/01/2016

Nữ

Dao

 

 

7

Lý Thị Hoài

31/07/2016

Nữ

Hmông

 

 

8

Lý Thị Khánh Ly

06/06/2016

Nữ

Hmông

 

 

9

Lý Minh Khải

11/04/2016

Nam

Hmông

 

 

10

Lý Minh Quân

15/07/2016

Nam

Hmông

 

 

11

Ma Vĩnh Sơn

17/11/2016

Nam

Tày

 

 

12

Lý Anh Tuấn

14/01/2016

Nam

Hmông

 

 

13

Sầm Thị Hồ Điệp

16/09/2018

Nữ

Hmông

 

 

       
       
  

Động Đạt, ngày 10 tháng 8 năm 2021

  

HIỆU TRƯỞNG

       
       
       
  

Nguyễn Tuyết Nhung

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG MN XÃ ĐỘNG ĐẠT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       

DANH SÁCH NHÓM TRẺ D1 (NHÓM TRẺ 24-36 THÁNG)

 

GVCN: Hoàng Thị Thúy Hôn, Hoàng Thị Dịu, Đinh Thị Hồng Hạnh

 

       

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Dân tộc

Lớp năm học trước

Ghi chú

 

1

Nguyễn Quỳnh Anh

10/08/2019

Nữ

Sán Dìu

 

 

 

2

Nguyễn Hải Dăng

18/06/2019

Nam

Kinh

 

 

 

3

Hoàng Ngọc Hạ

06/07/2019

Nữ

Sán Chay

 

 

 

4

Lưu Thúy Hạnh

18/09/2019

Nữ

Tày

 

 

 

5

Nguyễn Gia Hân

14/08/2019

Nữ

Kinh

 

 

 

6

Vũ Thị Hoài

25/02/2019

Nữ

Lự

 

 

 

7

Phan Khánh Huy

03/01/2019

Nam

Tày

 

 

 

8

Nguyễn Trần Gia Hưng

17/07/2019

Nam

Kinh

 

 

 

9

Nguyễn Minh Khuê

15/08/2019

Nữ

Kinh

 

 

 

10

Đỗ Tùng Lâm

23/01/2019

Nam

Kinh

 

 

 

11

Võ Hà Linh

16/05/2019

Nữ

Sán Dìu

 

 

 

12

Lê Thị Diệu Ly

15/01/2019

Nữ

Nùng

 

 

 

13

Lý Thị Phương Thảo

04/03/2019

Nữ

Tày

 

 

 

14

Trương Thị Hà Trang

02/06/2019

Nữ

Sán Chay

 

 

 

15

Phạm Thảo Vy

19/01/2019

Nữ

Dao

 

 

 

       

 

       

 

  

Động Đạt, ngày 10 tháng 8 năm 2021

 

  

HIỆU TRƯỞNG

 

       
       
       
  

Nguyễn Tuyết Nhung

 

       
             

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG MN XÃ ĐỘNG ĐẠT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       

DANH SÁCH NHÓM TRẺ D2 (NHÓM TRẺ 24-36 THÁNG)

 

GVCN: Ứng Thị Quyên, Bùi Thị Tám

 

       

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Dân tộc

Lớp năm học trước

Ghi chú

 

1

Nguyễn Ngọc Bảo An

28/01/2019

Nam

Kinh

Nhóm trẻ D2

 

 

2

Hoàng Kim Ngân

22/03/2019

Nữ

Tày

Nhóm trẻ D2

 

 

3

Lê Minh Khuê

02/01/2019

Nữ

Kinh

Nhóm trẻ D2

 

 

4

Nguyễn Thi Phương Ngân

08/04/2019

Nữ

Kinh

Nhóm trẻ D2

 

 

5

Bàn Sinh Hoàng

13/03/2019

Nam

Dao

Nhóm trẻ D2

 

 

6

Bế Quỳnh Anh

29/05/2019

Nữ

Tày

Nhóm trẻ D2

 

 

7

Hoàng Thái Hoàng

20/01/2019

Nam

Nùng

Nhóm trẻ D2

 

 

8

Dương Đăng Khoa

21/03/2019

Nam

Hmông

Nhóm trẻ D2

 

 

9

Phạm Uyển Nhi

13/05/2019

Nữ

Nùng

Nhóm trẻ D2

 

 

10

Đàm Minh Hiếu

18/01/2019

Nam

Tày

Nhóm trẻ D2

 

 

11

Đinh Hoang Hải Đăng

08/04/2019

Nam

Nùng

Nhóm trẻ D2

 

 

12

Hoàng Ngọc Chúc

15/02/2019

Nữ

Nùng

 

 

 

13

Hứa Kim Ngân

29/03/2019

Nữ

Nùng

 

 

 

14

Hoàng Thị Tố Uyên

20/01/2019

Nữ

Nùng

 

 

 

15

Nguyễn Trung Nghĩa

25/08/2019

Nam

Nùng

 

 

 

       

 

       

 

  

Động Đạt, ngày 10 tháng 8 năm 2021

 

  

HIỆU TRƯỞNG

 

       
       
       
  

Nguyễn Tuyết Nhung

 

             

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN XÃ ĐỘNG ĐẠT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

DANH SÁCH NHÓM TRẺ D3 (NHÓM TRẺ 12-24 THÁNG)

 GVCN: Phạm Thu Huyền, Nguyễn Thị Hải Hồng

       

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Dân tộc

Lớp năm học trước

Ghi chú

1

Nông Bảo An

31/01/2020

Nữ

Tày

HS mới

 

2

Lương Quang Mạnh

27/01/2020

Nam

Tày

HS mới

 

3

Hoàng Bảo Ngân

06/01/2020

Nữ

Kinh

HS mới

 

4

Hà Bảo Nguyên

23/04/2020

Nam

Nùng

HS mới

 

5

Ma Bảo Nhi

20/06/2020

Nữ

Tày

HS mới

 

6

Lý Trúc Quỳnh

26/09/2019

Nữ

Nùng

HS mới

 

7

Bùi Nhã Uyên

22/10/2019

Nữ

Kinh

HS mới

 

8

Nguyễn Bảo An

10/10/2019