Wednesday, 29/09/2021 - 08:52|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Xã Động Đạt

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022

Trường Mầm non xã Động Đạt thông báo tuyển sinh năm học 2021 - 2022

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG MN XÃ ĐỘNG ĐẠT                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

            Số: 03/TB-TrMN                                                                      Động Đạt, ngày 12 tháng 7 năm 2021

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Năm học 2021 – 2022

 

Trường Mầm non xã Động Đạt thông báo tuyển sinh năm học 2021 - 2022

như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

- Trẻ trong độ tuổi mầm non:

+ Nhà trẻ:  Trẻ sinh các năm 2019, 2020 (Trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi tính

đến thời điểm tuyển sinh).

+ Mẫu giáo: Trẻ sinh các năm 2016, 2017, 2018.

- Địa chỉ cư trú:

+ Đối tượng 1: Trẻ có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã Động Đạt.

+ Đối tượng 2: Trẻ có hộ khẩu tạm trú trên địa bàn xã Động Đạt (nếu còn chỉ

tiêu sau khi xét tuyển đối tượng 1).

+ Đối tượng 3: Trẻ có hộ khẩu thường trú tại địa bàn giáp danh xã Động Đạt

(nếu còn chỉ tiêu sau khi xét tuyển đối tượng 1, đối tượng 2).

II. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

- Trẻ sinh năm 2016:  5 trẻ.

- Trẻ sinh năm 2017: 30 trẻ.

- Trẻ sinh năm 2018: 25 trẻ.

- Trẻ sinh năm 2019, 2020 (Từ 12 đến 36 tháng): 65 trẻ.

Tổng số trẻ tuyển sinh: 125 trẻ.

III. THỜI GIAN TUYỂN SINH

- Thu hồ sơ: Từ ngày 02/8/2021 đến ngày 06/8/2021.

- Thông báo kết quả tuyển sinh: 09/8/2021.

IV. ĐỊA ĐIỂM THU HỒ SƠ: Văn phòng Trường Mầm non xã Động Đạt.

V. HÌNH THỨC TUYỂN SINH

- Xét hồ sơ.

- Hồ sơ gồm có:

+ Đơn xin dự tuyển (Theo mẫu của nhà trường);

+ Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu của nhà trường);

+  Bản sao giấy khai sinh;

+ Bản sao sổ hộ khẩu (hoặc bản xác nhận thông tin về cư trú).

Nơi nhận:

- Các xóm trên địa bàn tuyển sinh;

- Website của nhà trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tuyết Nhung

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 26
Tháng 09 : 1.541
Năm 2021 : 6.344